Cestováni po Berlíně II

3.7.2010 18:12

V předchozím povídání o Berlíně jsem trapně zapomněl na jednu věc, dal jsem do článku odkaz na mapu sítě S- a U-bahn, leč tato, ať s oficiálních stránek, neodpovídá aktuální situaci. Proč ? Protože v současnosti probíhá dlouhodobá komplexní přestavba prostoru zvaného Ostkreuz (tady jedna stránka, která se zdá přinášet aktuality s této přestavby). V důsledku tohoto je dnes nemožné vedení linie S9 (aktuálně neexistence příslušné spojky) a tak tato jezdí v náhradní trase. Dále došlo k “odbagrování” kolejiště normální dráhy, kde původně odbočovali dvě vlečky, kdy jedna vlečka obsluhovala Osthafen a tato byla vedena tunelem, který podcházel trať DB + S-bahn a přilehlé komunikace a ústím přímo až v areálu Osthafen. Toto kolejiště bylo nahrazeno novým mostem a nově zřízeným nástupiště (v předchozím řešení se zde pro normální vlaky žádné nástupiště nenacházelo), které ovšem je v současné době používáno dočasně vlaky S-bahn, bo originální řešení stanice S-bahn na okružní lince bylo odstraněno a nové řešení je teprve zřizováno. Posléze by měla následovat i zbyla část této stanice v komplexní přestavbě. V důsledku tohoto je momentálně mimo provoz část železniční sítě v úseku Ostkreuz – Schöneweide, přičemž takto získaného dopravního klidu na tomto úseku je využito ke komplexní rekonstrukci tratě, stanice a mostů.
Já se ke stanici Schöneweide a jejímu okolí ještě v tomto povídání vrátím, ale zatím se přesunu o jednu stanici S-bahn dále to do okolí stanice S-bahn Adlershof. U této stanice se nachází obratiště pro tramvaje linek číslo 60 a 61, které jsou ještě taktéž obsluhované tramvajemi CS výroby KT4D, leč v důsledku prováděné rekonstrukce výše uvedené tratě se stal neprůjezdný prostor pod železničními mosty, v důsledku došlo k odříznutí obratiště těchto linek a tak bylo zřízeno dočasné obratiště formou vratného trojúhelníku na přilehle křižovatce. Nebudu dneska dělat vtípky, bo teplota stále stoupá … a tak uvedu i další zajímavost s této tramvajové tratě a to je její jednokolejnost, která začíná pár desítek metru od této, dneska, konečné křižovatky, je pravda, že tento jednokolejný úsek není až tak dlouhý, jen cca 500m, posléze následuje dalších cca 500m klasické uliční tratě a následně cca 400m variace na způsob vedení tramvaje v Plzní na Slovany, tj. podél ulice, každý směr na své straně, akorát v té Plzni se mezi jízdními pruhy dotčené ulice a tramvajovými kolejemi nacházejí parkovací místa, kdežto zde je použit tzv. zelený pruh (trávník), posléze následuje traťový úsek na samostatném tělese vedle ulice, tak jak už asi každý zná. Tento úsek posléze končí u (jedné s mnoha) koncové stanice S-bahn Spidlersfeld a dále do čtvrtí Köpenick. Trať S-bahn končící v této stanici je S47 a odbočnou stanicí je právě výše uvedená stanice/nádraží Schöneweide. Tato trať je jednokolejná, což zase v Berlíně není až tak neobvyklé, dvakrát kříží úrovňově ulice, kde jsou přejezdy tzv. kryté závory (taky v Berlíně nic neobvyklého) a poslední je, že před posledním nástupištěm se nachází dvoukolejná výhybna, kdy jen jedna kolej je teda elektrifikovány postranní napájecí kolejnicí, druha je bez jakékoliv elektrizace, dále se zde nacházejí, dneska už jen jako pozůstatky a velmi zarostle, dvě nakládací kusé koleje a dále je zde napojena vlečka do nějakého průmyslového areálu, který ač zrovna je doplňován o novou halu, tak svoji kolej má stále v použitelném vedení v areálu, leč evidentně bez provozu. Co se týče nádraží Schöneweide, tak to je už dneska jen stínem své zašlé slávy, bo se zde nacházelo jedno s berlínských “rbf” + příslušné zázemí a to jak pro nakládku a vykládku, tak samozřejmě i pro údržbu lokomotiv, tj. depo. Zatím co kolejiště nádraží pomalu, leč jistě fyzicky odchází do nebytí, tak “depo”:Schöneweide našlo nové využití a stálo se domovem historickým vozidel a to preventivně hned dvou spolku – Dampflokfreunde Berlin e.V a Traditionszug Berlin e.V.. A jako poslední pro dnešek zde jen uvedu, že vedle rbf. Schöneweide se nachází tzv Hauptwerkstatt (hlavní opravny/dílny) pro berlínský S-bahn.
A pro dnešek (opět) na závěr – fotog alerie (zase – je třeba vybrat nějaký podadresář pro zobrazení něčeho).

Pavel Pilný

Berlin, Cestování

---

Komentáře jsou uzavřeny.

---

Related Articles
Cestování po Berlině I
Cestováni po NS I - Hannover
Cestováni po NS II - bezbřehé Labe I.
Cestování po SH I
Cestování po SH II
Cestování po SH III
Cestováni po SH IV
Cestováni po SH V
Hamburg - autobusý
Hamburg - bf. Bergedorf