Cestováni po NS II - bezbřehé Labe I.

3027 dní zpět

Nevím proč pořád každý, kdo má nějakou potřebu psát o Hamburku a Labi, tak má potřebu napsat, že Labe ústí právě v Hamburku (ať už zjevnou, či skrytou formou), což je blbost, bo něco takového tvrdit znamená ignorovat cca 100km řeky, což mě nepřijde zrovna málo. A přijde mě to s ohledem na existenci různých mapových serverů, které jsou přístupné pro všechny, i dost trapné …
Zvlášť i k faktu, že Labe na své závěrečné cestě s Hamburku potka ještě pár měst – Stade a jeho průmyslový přístav, Brunsbüttel a jeho konec Nord-Ostsee-Kanal a jako poslední (možná) Cuxhaven a jeho přístav pasažérský, rybářsky i nákladní. Proč to možná ? Protože nevím kde přesně, bůhví podle jakých kriterií a bůhví kým určeno, vlastně to mé “bezbřehé” Labe vlastně začíná, nebo-li kde se nachází oficiální konec Labe, ale jedno vím určitě, Hamburk to fakt není. Ostatně tentokrát sem zde dám odkaz na příslušný článek na české wikipedii a pro pořádek jeho Německa verze.
A protože Labe západně od Hamburku zároveň tvoří hranici mezi spolkovými zeměmi SH a NS, tak se budu v tomto povídání zabývat jen tím, co je na levém břehu pohledem po proudu, pravý břeh (Brunsbüttel, Nord-Ostsee-Kanal) patří do série “cestování po SH”.
Hamburg řešit nebudu, ten je pořešen v jiné sérii povídání na těchto stránkách. A také se v tomto povídání budu zabývat jen západem od tohoto města, k východu se vrátím v nějakém příštím povídání.
Jak jsem napsal, Labe na své další cestě ke konci potká ještě pár měst, kupodivu pokud vemu vodní cesty, které navazují na Labe, tak těchto měst a vesnic a i jiných lidských osad je ještě více. Pokud vemu jen NS stranu Labe, tak tam jsou tři vodní cesty končící ve městech – Cranz – Buxtehude, Lühe – Horneburg a Stade industriehafen (průmyslový přístav) – Stade, vyjmenováno v pořadí od Hamburku, jako výchozího bodu.
Co k tomu napsat, ze všechny tyto tři města dnes spojuje s Hamburkem linka S-bahn (S3) a dále s Cuxhaven železniční trať, která je dneska pod provozem Metronomu, který zde provozuje vlaky v relaci Hamburg hbf – Hamburg Harburg (úvrať) – Cuxhaven a zpět až v hodinovém taktu. V bf. Buxtehude se napojuje síť (nejen) železniční společnosti EWB, která provozuje sí‘t mezi tratěmi Hamburg – Cuxhaven, Hamburg – Bremen a Bremen – Bremerhaven-Cuxhaven, těch tratí je několik, ale v osobní dopravě pravidelné pouze jedna Buxtehude – Bremerwörde – Bremerhaven, dále jako muzeální víkendová osobní doprava (dnes už) historickými motorákmi je na trati Stade – Bremerwörde – Bremen, tato společnost následně je podílníkem jak výše uvedeného Metronomu tak i Nordseebahn v důsledku čehož je možné vozidla obou společnosti potkat na příslušných sítích. K provozovaným vozidlům, dost mě tuhle překvapilo, když jsem používal služeb společnosti EWB a jejich motorové jednotky řady 628, že při použití WC jsem koukal skrz trubku na ubíhající koleje, přesně tak, jak to leckdo zná s reality českých železnic ….
Na síť společnosti EWB je navázáno docela dost různých spolků přátel, až je to trošku neuvěřitelné – Bremervörde-Osterholzer Eisenbahnfreunde, Buxtehude-Harsefelder Eisenbahnfreunde, Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum, Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa a Wilstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahnfreunde. Ale k tomuhle všemu se vrátím později, minimálně proto že se přece chceme dostat až do Cuxhaven, ne ? Žádná další železnici v tomto prostoru už nehledejte, bo už tam nic víc není, nebo pokud bylo, tak už je namístě opravdu jen minulý čas a to jen v případě metrové úzké Stade – Stade hafen – Wischhafen – Itzwörden, která byla posléze nahrazena “jen” industriebahn (průmyslovou tratí) Stade – Stade industriehafen. Původní vedení metrové úzké bylo skrz město Stade zpestřeno tříkolejnicovou splitkou vedoucí do/skrz městského přístavu, městské plynárny a dále do Labského přístavu, kdy ve městě přecházela vjezd do přístavu pomocí otočného mostu, současná jen normálně rozchodná trať vede v úplně jiné stopě a město obchází. Původní vedení tratě dnes slouží jako stezka pro pěší a cyklisty, výpravní budova úzkokolejky je dneska snad kasino a otočný most neexistuje a byl nahrazen pevným betonovým ve výrazně širším provedení čímž byl znemožněn vjezd do přístavu, který kdysi sloužil nejen rybářům, dneska takto část slouží tak akorát turistům, přičemž “přístavní” zařízení bylo zachováno jako připomínky dob minulých. Zbylá část městského přístavu je dneska používaná jako parkoviště pro auta, pro soukromé lodě (jachty) a v nedávné době došlo k sanaci průmyslové zástavby a k výstavbě obytných domu (typ “komfortní přízemní panelák”). Ostatně s ohledem na probíhající/proběhlou privatizaci bývalého komerčního obvodu bf. Stade, lze se důvodně domnívat že podobná konverze prostorů zde bude ještě pokračovat. Městečko je to vcelku příjemné, i když zajímavě historická část je vcelku malá a soustředěná okolo, dnes už části nepřístupné pro lodě, přístavu. Zbytek městečka je tvořen obvyklou tzv. občanskou zástavbou, takže to nějak extra moc zajímavé prostě není. S průmyslu je zde jeden, samozřejmě kromě jiných, s pobočných podniků leteckého nadnárodního spolku Airbus a to část, která se specializuje na výrobu ocasních ploch. Součástí příslušné průmyslové části je i letiště, ale toto slouží pouze pro tzv. rekreační létání, A300-600ST či A380 a podobně zde opravdu nepotkáte. S hlediska železničního je tu akorát, jak už jsem v tomto článku naznačil, konečná stanice pro linku S3 Hamburského S-bahn a taktéž je tu konec elektrifikace, dále trať směrem Cuxhaven pokračuje v nezávislé (rozuměj motorové) trakci. Co se týče nákladní dopravy, tak ta směřuje do prostoru industriehafen na břehu Labe. Městská doprava v tomto městě a části podél tratě s Hamburku + část NS přilehlé k HH je integrována v rámci Hamburského dopravního svazu HVV, přičemž vlastní město se už nachází v posledním “ring” tj. E, leč VHD/MHD integrované do Hamburského dopravního svazu končí až pár kilometrů západně a jižně od tohoto města.
Pár odkazů do fotogalerie – Buxtehude, Stade, vlastní Niedersachsen a Labe (bez rozdělení podle spolkových zemí) a zase, případně je třeba zvolit některý s podadresářů pro zobrazení něčeho.
Tak a do Cuxhaven jsme stejně nedojeli, tak v příštím pokecu s oblasti Niedersachsen alias NS …

Pavel Pilný

Niedersachsen, Cestování

---

Cestováni po Berlíně II

3028 dní zpět

V předchozím povídání o Berlíně jsem trapně zapomněl na jednu věc, dal jsem do článku odkaz na mapu sítě S- a U-bahn, leč tato, ať s oficiálních stránek, neodpovídá aktuální situaci. Proč ? Protože v současnosti probíhá dlouhodobá komplexní přestavba prostoru zvaného Ostkreuz (tady jedna stránka, která se zdá přinášet aktuality s této přestavby). V důsledku tohoto je dnes nemožné vedení linie S9 (aktuálně neexistence příslušné spojky) a tak tato jezdí v náhradní trase. Dále došlo k “odbagrování” kolejiště normální dráhy, kde původně odbočovali dvě vlečky, kdy jedna vlečka obsluhovala Osthafen a tato byla vedena tunelem, který podcházel trať DB + S-bahn a přilehlé komunikace a ústím přímo až v areálu Osthafen. Toto kolejiště bylo nahrazeno novým mostem a nově zřízeným nástupiště (v předchozím řešení se zde pro normální vlaky žádné nástupiště nenacházelo), které ovšem je v současné době používáno dočasně vlaky S-bahn, bo originální řešení stanice S-bahn na okružní lince bylo odstraněno a nové řešení je teprve zřizováno. Posléze by měla následovat i zbyla část této stanice v komplexní přestavbě. V důsledku tohoto je momentálně mimo provoz část železniční sítě v úseku Ostkreuz – Schöneweide, přičemž takto získaného dopravního klidu na tomto úseku je využito ke komplexní rekonstrukci tratě, stanice a mostů.
Já se ke stanici Schöneweide a jejímu okolí ještě v tomto povídání vrátím, ale zatím se přesunu o jednu stanici S-bahn dále to do okolí stanice S-bahn Adlershof. U této stanice se nachází obratiště pro tramvaje linek číslo 60 a 61, které jsou ještě taktéž obsluhované tramvajemi CS výroby KT4D, leč v důsledku prováděné rekonstrukce výše uvedené tratě se stal neprůjezdný prostor pod železničními mosty, v důsledku došlo k odříznutí obratiště těchto linek a tak bylo zřízeno dočasné obratiště formou vratného trojúhelníku na přilehle křižovatce. Nebudu dneska dělat vtípky, bo teplota stále stoupá … a tak uvedu i další zajímavost s této tramvajové tratě a to je její jednokolejnost, která začíná pár desítek metru od této, dneska, konečné křižovatky, je pravda, že tento jednokolejný úsek není až tak dlouhý, jen cca 500m, posléze následuje dalších cca 500m klasické uliční tratě a následně cca 400m variace na způsob vedení tramvaje v Plzní na Slovany, tj. podél ulice, každý směr na své straně, akorát v té Plzni se mezi jízdními pruhy dotčené ulice a tramvajovými kolejemi nacházejí parkovací místa, kdežto zde je použit tzv. zelený pruh (trávník), posléze následuje traťový úsek na samostatném tělese vedle ulice, tak jak už asi každý zná. Tento úsek posléze končí u (jedné s mnoha) koncové stanice S-bahn Spidlersfeld a dále do čtvrtí Köpenick. Trať S-bahn končící v této stanici je S47 a odbočnou stanicí je právě výše uvedená stanice/nádraží Schöneweide. Tato trať je jednokolejná, což zase v Berlíně není až tak neobvyklé, dvakrát kříží úrovňově ulice, kde jsou přejezdy tzv. kryté závory (taky v Berlíně nic neobvyklého) a poslední je, že před posledním nástupištěm se nachází dvoukolejná výhybna, kdy jen jedna kolej je teda elektrifikovány postranní napájecí kolejnicí, druha je bez jakékoliv elektrizace, dále se zde nacházejí, dneska už jen jako pozůstatky a velmi zarostle, dvě nakládací kusé koleje a dále je zde napojena vlečka do nějakého průmyslového areálu, který ač zrovna je doplňován o novou halu, tak svoji kolej má stále v použitelném vedení v areálu, leč evidentně bez provozu. Co se týče nádraží Schöneweide, tak to je už dneska jen stínem své zašlé slávy, bo se zde nacházelo jedno s berlínských “rbf” + příslušné zázemí a to jak pro nakládku a vykládku, tak samozřejmě i pro údržbu lokomotiv, tj. depo. Zatím co kolejiště nádraží pomalu, leč jistě fyzicky odchází do nebytí, tak “depo”:Schöneweide našlo nové využití a stálo se domovem historickým vozidel a to preventivně hned dvou spolku – Dampflokfreunde Berlin e.V a Traditionszug Berlin e.V.. A jako poslední pro dnešek zde jen uvedu, že vedle rbf. Schöneweide se nachází tzv Hauptwerkstatt (hlavní opravny/dílny) pro berlínský S-bahn.
A pro dnešek (opět) na závěr – fotog alerie (zase – je třeba vybrat nějaký podadresář pro zobrazení něčeho).

Pavel Pilný

Berlin, Cestování

---

Cestování po Berlině I

3033 dní zpět

Takže a protože vlastně to mé kecání je vlastně jen chaotické přepisování mých zážitků s cest, tak se v případě Berlína nebudu zdržovat nějakým trapným náznakem faktografie, ostatně toto město přeci každej zná, ne ? A určitě lépe než vlastní město, no prostě jak obvykle.
Ale stejně, aspoň malý náznak, takže Berlín:

  • hlavní město Spolkové země Německo, opět …
  • samostatný spolkový stát
  • největší Německé město
  • přebujelí železniční provoz .. zejména na České poměry
  • rozsáhlá síť S- a U-bahn
  • tramvaje
  • (zatím) dvě mezinárodní letiště, i když nedávno byli ještě tři a brzo bude už jen jedno …
  • historično – to opět utrpělo v průběhu (zatím) poslední války díky faceliftu od spojenců a následně od Rudé armády …
  • relativně nedávné rozdělené město (kterej blb to vymyslel) a s toho vyplývající rozdíly v dopravě, v podobě města a i místních městských center
  • … a vůbec tak i nějak … a i všelijak …

A jak začít ? Asi bude nejlepší (aspoň pro mě) vstupní branou do tohoto města a tou je Berlin hauptbahnhof (hlavní nádraží, že …). Nevím, ale osobně se mě spíš líbila doba před jeho zprovozněním, to si člověk aspoň při cestě do CZ udělal malou exkurzi po tomto města, dneska akorát piksla železochroust (pro nedovtipné vlak, že ..) vleze do díry … eee … pardon … do tunelu a pak s ní zase vyleze a člověk nevidí s města už nic … akorát jakési trapné a zdevastované železničářské oblasti …
Ale zpět k Berlin hbf, osobně vždycky když tam přijedu, tak mam s tohoto nádraží pocit, že to je vlastně obchoďák, ve kterém nějakým omylem nechali jezdit vlak, asi pro zvýšení tržby …
Jinak jsou zde dvě patra pro vláčky, to úplně spodní a pak to úplně vrchní (bráno podle přístupu pro běžné cestující, připojené administrativní budovy neberu v potaz, stejně tak i technické zázemí), vedle spodního patra je dneska k dispozici i stanice U-bahn linie U55 směr Brandenburger Tor (Unter den Linden), kde je přestup na S-bahn. V současné době by snad měly probíhat stavební práce na prodloužení skrz město směrem východním. Vedle této stanice by měla existovat momentálně nepřístupna budoucí stanice S-bahn linie S21, která by měla následně pokračovat pod městem směrem jižním s využitím některých staveb, které pamatují nechvalně známou tzv. třetí říši. Ostatně ve stanici Brandenburger Tor je expozice věnovaná tzv. Berlínské zdi (Berliner Mauer) z doby rozděleného města (předpokládám, že všici znají co a proč).
U55 má v současné době akorát tři stanice (dvě koncové + mezilehlou), provoz probíhá pouze na jedné koleji s využitím jedné soupravy, jízdní doba je krátká a soudě podle letmého pozorování to šoféra této soupravy evidentně fakt hodně baví … se mu ani nedivím. Druhá kolej/strana nástupišť je znepřístupněna pomocí plotu. Akorát by mě zajímalo, zda tam někde mají odstavenou nějakou náhradní soupravu, koukal jsem, koukal a nic nevykoukal. Ale třeba doufají, že než se něco semele s tou současnou, tak se dohrabou k nějaké další trati U-bahn, na kterou se napojí … kdo ví … ani by mě to u Němců moc nepřekvapilo …
Asi dále si tu plácat játra na téma vedení S- a U-bahn nemá smysl, ostatně vše co člověk potřebuje případně k životu najde na příslušné mapě, že …
Snad akorát stojí za zmínku některé stanice, ale to v průběhu toho mého povídaní (a případně i v dalších dílech). Soráč, ale najednou by to bylo prostě strašně dlouhé a při těchto vnějších teplotách (28+ °C) fakt nee …
Snad pro začátek začnu … Eberswalder Strasse … překvápko ? Asi někteří čekali spíš Gleisdreieck, ale ten až příště … možná …
A proč tuto stanici ? To je jednoduché, bo je momentálně ve výluce a tak vím akorát jak vypadá s vnějšku … blbej vtip, coooo ?
Ne, důvod je prostý, bo je toto stanice linie U2 a to je (opět) nadzemní koncepce po podjezdu U2 pod městem a dále je to poměrně důležitá tramvajová křižovatka linek M1/12 (od města spolu, pak 12 samostatně a M1 podél U2) a M10 (kolejově nepropojeno s M1/12). Jak jsem napsal, přilehlý traťový úsek U2 a M1 je až do listopadu s důvodu rekonstrukce U2 mimo provoz, čímž došlo k zajímavému úkazu na tramvajové trati, kterou používá linka 12, bo se zde nenachází žádná smyčka, tak obrat souprav M1 se provádí přes kolejovou spojku za použití obousměrných vozidel. Zvláštní je, že tento obrat se provádí bez varování pro uživatele IGK (individuální gumokol, nebo-li auto), tramvaj prostě přijede na příslušné místo tratě, zastaví a stáhne ometák (no dobře, tak polopantograf), až šofér přejde na druhý konec, tak vypustí druhý ometák, dá si pak pauzu par minut (fakt) a ty se s tím IGK třeba aj —pííp— a že ta ulice zrovna šířkou neoplývá, tak to uživatele IGK opravdu musí bavit, některým to i chvilku trvalo, než správně pochopily situaci a tu odpočívající šalinu maj objet … sranda … akorát by mě zajímalo, jak to maj pořešeno s ohledem na linku 12, aby ji obracející M1 nezablokovala, bo opravdu tam asi cca 5 minut čeká a objet není kudy, ale asi to nějak pořešeno mají …
A co jsem tak koukal, že zde panuje velmi živí provoz a to nejen MHD, ale i lidí, cyklistu, což s ohledem na vcelku stísněný prostor přilehlé křižovatky musí být pro všechny dost náročné …
Ostatně těch obousměrných vozidel využívajících linek je v Berlíně více, osobně vím o M2 a M10, ale ty mají tomu vhodně uzpůsobené obratiště, jak vypadá nevýluková M1, nevím, zjistím, ale až listopad a dále. A ještě jedna poznámka, teda nevím jak M2, ale protože mají obousměrné vozidla dveře na obou stranách (překvápko ?), tak M10 možnost otevřít dveře jak vlevo, tak vpravo vcelku i používá, nejzajímavější v tomto směru je trať na Warschauer Strasse, kde se uprostřed ulice nachází něco na způsob parku a tak linka M10 zde má dvě stanice vlevo ve směru jízdy, leč bo stanice Frankfurter Tor je (kromě přestupu na U-bahn) používaná linkou 21 (snad), na které ještě stále jezdí to slavné vozy CS výroby označeni KT4D, které pochopitelně mají akorát jedny dveře a to vpravo ve směru jízdy, tak se zde nachází dvě stanice, jedna vlevo (pro M10) a následně posunutá ve směru jízdy druhá vpravo (pro 21).
A pro dnešek závěr – fotogalerie (zase – je třeba vybrat nějaký podadresář pro zobrazení něčeho).

Pavel Pilný

Berlin, Cestování

---

Cestováni po NS I - Hannover

3091 dní zpět

Ač toto město je pro mě mírně s ruky, tak přece jenom by se asi ním slušelo začít, minimálně proto, že se jedná o Landeshauptstadt, neboli hlavní město země, samozřejmě v tomto případě míněno hlavní město spolkové země Niedersachsen.
Toto město má, jak už snad dneska bývá i dobrým zvykem, své webové stránky – www.hannover.de, koukal jsem, že tam mají i možnost dalších jazyků, nejen němčiny, ale tak dobří, jako v případě Hamburku nejsou a tak tam češtinu najít nelze a tak tedy odkaz na (tentokráte) českou Wikipedii … aspoň …
Koho zajímá statistika, tak toho snad radši odkáži na německou stránku na Wikipedii o tomto městu.
Vlastní město trpí na to, co většina německých měst, co byli, čí občas i stále jsou, nějak zajímavé a to na to, že v letech 1939 – 1945 absolvovali minimálně jeden, ale spíše více, faceliftů v podání spojeneckých bombardéru a tak by tam člověk něco, co by ho nějak na městě extra zaujalo, hledal docela dlouho (a občas i marně) …
Na druhou stranu musím ale konstatovat, že představitele tohoto města si žádné větší iluze na zadané téma zřejmě nedělají a tak namalovali červenou čáru … na zem, která vede okolo všech, podle toho co ji maloval, zajímavých (stále existujících ?) památek. Údajně by měla mít celkově 4.2km délky. Kde začíná ? Nevím, ale předpokládám, že to bude někde v těsném okolí Kröpcke. Kde končí ? Nevím … ale viděl jsem ji … ale náhodou (se drze přiznám) a tak jsem po ni kousek i šel, teda než se mě ztratila .. ale je fakt, že jsem ji pak už ani nějak extra nehledal .. proč taky ? Ostatně, koukal jsem, že veškerý zájem o tuto vymoženost ze strany zřizovatele skončila v okamžiku realizace “projektu” a neškodilo by ji taky občas obnovit. Taky jsem koukal, že ta čára se občas motá jak pomatená, i když občas to evidentně bylo dáno snahou o nezapomenutelný pohled na cosi (a občas zřejmě vyšším promile v krvi …), nemluvě o jakýchsi kolečkách s čísly, takže jsem nakonec nabyl dojmu, že někde k té čáře by mohl být i průvodce s popisem, ale kde ?
Jinak co k tomu městu napsat ? Snad že mě nezaujalo …. ale i přesto jsem po něm podle GPS záznamu našlapal cca 9.9km než jsem se rozhodl věnovat tramvajím, mašinkám a letadýlkům … takže to až taková strašná tragédie nebyla … a příležitostně snad i možná …
Hromadná doprava v ramci Hannoveru a okolí je integrována v GVH. Co se týče tarifu, tak zase zonální systém, ale tentokrát formou jakýchsi pásu, přece jenom, odvahu to nazvat soustřednými kružnicemi či nějak podobně nemam. Plány sítě najdete zde.
Takže nejprve k těm tramvajím. Provozovatelem je společnost Üstra, která provozuje i autobusy, ale ty (pokud pominu design) jsou na tom podobně jak kdekoliv jinde a tak proč se nimi nějak extra zabývat, že … ostatně to by se přeci dalo napsat i o tramvajích, že … ? Noooo .. ne. Proč ? Protože tramvaje v Hannoveru jsou takové … nějaké .. skoro bych napsal schizofrení … proboha proč, že ? To je jednoduché, stačí se podívat do mapy sítě, určitě si všimnete, že některé zastávky jsou podpovrchové, ostatně v některých publikacích dokonce najdete, že zde jezdi U-bahn, což je a není blbost. Blbost je to v tom směru, že tento U-bahn je podpovrchová tramvaj, ale zároveň to blbost není, protože všechny stanice v podzemí mají nástupiště v obvyklé poloze pro metro a spol. což se zrovna o pozemních stanicích říct nedá. Dost stanic má vhodně výškově přizpůsobené nástupiště, což k faktu, že tramvajové tratě jsou vedeny normálním způsobem po ulicích vypadá krapet zvláštně, nemluvě o tom, že některé stanice jsou uvnitř tramvajových kolejí a některé jsou vně (většina), ale existuji pozemní stanice, které používají výšku nástupiště obvykle pro tramvaje. Trošku chaos, nemáte ten pocit ? Jak je to řešeno – prostě, prostě první schod, počítáno s interiéru, je zvláštní konstrukce, která umožňuje buď konstantní výšku schodnou s vysokým nástupiště (a zároveň je to i přepravní poloha), nebo vytvoří po sklopení potřebné dva schody pro dosažení nižší polohy. Dlužno dodat, že zlaté “Téčko” v tomto směru, když jsem se poprvé s těchto dvou schodů řítil k zemí, tak jsem měl co dělat aby to neskončilo polibkem mezi mým nosem a zemí … nemluvě o problémech méně pohyblivých osob (rozhodně ne jen starších osob !!!), o kočárcích nemluvě. Ostatně s ohledem na umístění tyče pro kaštanstvo i uprostřed dveří, které přílišnou šířkou neoplývají (zase – zlaté “Tečko”), tak by mě docela zajímalo, jak tam ty kočárky dostávají … a i sem tam jeden potkal, tak to nějak asi jít musí .. teda pokud jej tam nezapomněli už při montáži ve výrobním závodě, že ….
Ještě jedna věc mě zaujala ve spojitosti s tramvajemi a to bhf Buchholz (bhf – betriebshof alias vozovna). Tato vozovna mě zaujala proto, že budova vozovny byla opuštěna a už i předána pro jiné využiti (obchody, kavárna a pod.) a pro tramvaje zbyl akorát prostor na nádvoří za touto budovou s odstavnými kolejemi + nějaké provozní zázemí pro lidi okolo tramvají. A protože v současné době používané tramvaje v Hannoveru jsou plně obousměrné, výrazně jim to zjednodušilo nejen uspořádání těchto odstavných kolejí, ale i obratiště v síti.
Dalším kolejovým systémem v rámci integrovaného systému hromadné dopravy pro oblast Hannover je, ostatně jak jinak v Německu, S-bahn. Tento je provozován na klasických železničních tratích s vrchním vedením pomocí elektrických jednotek. Takže vcelku nic extra zvláštního.
Snad S-bahn obsluhuje i zdejší letiště. Ale mě osobně nějak nezaujalo, ono to možná bylo tím, že jsem se trefil do nudy, kdy prostě v sobotu odpoledne tam tak akorát chcípl (jen a pouze příslovečný) pes a tak se mě platit 4.80 za vstup na vyhlídkovou terasu s příslušným prolustrovaním při vstupu jen proto, abych čučel na prázdnou betonovou plochu, nechtělo. Takže snad někdy příště.
O železnici není vcelku co psát, kdo se koukne na mapu, uvidí že tam mají hbf a pak nákladní průtah mimo centrum města + gbf a obslužné kolejiště průmyslových či přístavních oblasti.
Vodní cesty – Mittellandkanal a tomu odpovídající přístavní zařízení a i jiné možnosti. Nemám zkušenost, čili docela těžko něco psát ….
Jo a abych nezapomněl, prej tu mají jeden s největších výstavních areálu, akorát nevím jestli v rámci Německa, Evropy či světa. Ostatně si myslím (neuvěřitelné, já a myslet), že veletrhy je to, o čem v souvislosti s Hannoverem už slyšel kde kdo, ač o tomto městě nic více neví.
Fotky je možné shlédnout ve fotogalerii (je třeba zvolit nějaký podadresář pro zobrazení nějaké fotky).
A pro toho, kdo neví kde se Hannover na Země kouli nachází, tak jeden odkaz na Google maps.

Pavel Pilný

Niedersachsen, Cestování

---

Cestováni po SH V

3203 dní zpět

Takže dneska jen nějaké zajímavosti.

První bude Lindaunisbrücke, o tomto jsem něco naznačil v Cestováni po SH II, kde jsem jej ale na základě Eisenbahn Atlas Deutschland 2006/7 (ostatně ani v tom novějším to není o nic lepší) označil jako klappbrücke Boren Schleibrücke, což neodpovídá realitě. A pak věřte podkladům …

Jedná se o most příhradové konstrukce o třech polích ze spodní mostovkou, kdy jedno pole je zdvihací. Na výše uvedeném odkazu s wikipedie je, pokud tomu rozumím, jako původní způsob pohonu uvedeno pohon pomocí řetězu a následně přestavba (roku 1975) na pohon pomocí hydrauliky, přiznám se dobrovolně neumím si to představit, ale vzhledem k principu uložení a následného otevíraní/zavíraní mostu, kdy se jedna o pohyb výseče ozubeného kola po rozvinutém ozubeném kole v rovině (samozřejmě opět jen části), že šlo o navíjení řetězu na ozubené kolo s následnými vhodnými pohyby mostu. Současné řešení je vidět v této fotogalerii, včetně dalších pohledu na most, které jsou normálnímu zeměplazovy zapovězené, bohužel …

Jinak se jedná, zřejmě původně o jednokolejný železniční most, posléze upravený pro železniční a silniční provoz, s ohledem na šířku mostovky (2.6m) se jedná v případě silničního provozu o jednosměrný most, na kterém je provoz řízen pomocí semaforu. Tyto semafory jsou posléze doplněny o, v těchto končinách, standardní přejezdové 2/3 “semafory” ze závorami, které jsou zaroveň použití i pro kryti mostu v případě jeho otevření. S pohledu železničního provozu je most kryt v současnosti pomocí mechanických návěstidel, ale s ohledem na probíhající postupnou modernizaci trati už vedle kolejí stojí i nové, zatím zneplatněné, světelné návěstidla.

Další bude Nord-Ostsee-Kanal. Tento spojuje Brunsbüttel a Kiel, Kieler Förde a Labe, Nordsee (Severní moře) a Ostsee (Baltské moře) …

S ohledem na konstrukci lodí provozovaných na tomto průplavu a to zejména jejich rozměrů jsou zde k překonání tohoto průplavu jednak použit systém přívozů a to nemálo, ale taktéž se zde nacházejí tzv. hochbrücke (vysoký most ?) a to jak pro silniční tak i pro železniční dopravu. Samozřejmě, a to nejen protože jsem zastánce železniční dopravy, jsou (minimálně pro mě) zajímavější železniční mosty a to pro jejich konstrukci, která je vetšinou příhradová (hold co čekáte od strojního konstruktéra ?). A protože původní průplav byl mělčí a užší a na současné parametry byl až upraven na počátku minulého století přičemž v rámci této úpravy byli postaveny i dotčené vysoké mosty. V tomto směru je zajímavostí řešení ve městě Rendsburg, kde původně trať překonávala původní Nord-Ostsee-Kanal pomocí dvojice otočných příhradových mostu (dvoukolejná trať) a s ohledem na umístění nádraží a zřejmě s vazbou na vlečku pro obsluhu tamějšího přístavu a navazující lokálku do Husum (která je už dneska samozřejmě zaniklá vyjma částí přilehlé k Rendsburg, která zase slouží už jen jako vlečka), nebylo možné pokračovat na straně mostu přímou tratí s ohledem na převýšení a tak zde byla vybudována smyčka. Další zajímavosti u tohoto mostu je jeho středního pole, pokud se tato část mostu tak dá nazvat, prostě část přímo nad průplavem, které je použito jako pojezdové dráhy pro zavěšený přívoz přes průplav. Velikost není sice nikterak závratná, jen 4x PKW (německé označení pro osobní automobil) a (údajně) 100 lidí, leč je to (opět s mého pohledu) úžasné zařízení, které (pokud si člověk odmyslí závěsné lana) vypadá při pohybu jako nízko letící UFO nad vodou … ;-) Jinak frekvence jízd se řídí množstvím lidi a taky absenci lodí plujících průplavem a tak se občas čeká dlouho …

Na začátku a na konci průplavu (Kiel und Brumsbüttel) se nachází plavební komory, tyto komory jsou v reálu na každém konci dva páry, důvod ? Prost, jeden pár je podle původních parametrů průplavu a druhý je podle rozšířené verze a s ohledem na všelijakou velikost lodí tento průplav používající se využití najde pro všechny plavební komory.

Jinak podle toho co jsem o tomto průplavu pochopil, tak v cca střední části byl tento při rozšiřování přetrasován (narovnán) a původní „koryto“ průplavu existuje dodnes a je cílem výletníků, leč ověřit nemohu, tak to berte jen jako neověřenou informaci. Ostatně jedna cesta ven s tohoto průplavu vede okolo, v dřívějších povídaních zmíněném, Tönning.

Jinak průplav používají ledajaké lodě – námořní, říční, výletní, club ship, …. čili jedním slovem, provoz je rušný, leč tento kanál má pro uživatele VHD i jeden problém – je poněkud nedostupný … a tak mám prostě obavy, že jsem ze svého pohledu toto téma tak nějak a prostě vyčerpal, byť by se určitě o něm dalo napsati výrazně více … :-(

Pavel Pilný

Schleswig-holstein, Cestování

---